สาระสนเทศ

วีดีโอ

วีดิโอยอดนิยม
การถ่าย

วีดิโอล่าสุด
การถ่าย

คะแนนโหวดสูงสุด
ทดสอบ

ดูวิดีโอทั้งหมด

เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
23.20.20.195
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8
สมาชิกใหม่:
spy
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 1
23.20.xx.xxx

  ทั้งหมด: 1
เวลาในขณะนี้:
Apr 25, 2014
04:28 am ICT
เวลาออนไลน์
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
ผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม
 ผลงานดีเด่น


ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2554

      ผลงานดีเด่น

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

-

-

ผู้บริหาร

นายเรขา   เวชกามา

ประเทศ

รางวัล”คุรุสดุดี”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นายเรขา  เวชกามา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

ครู

นางคำนึง  เวชกามา

ประเทศ

ครูดีแสนคน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางคำนึง  เวชกามา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวพิกุล  ราชประเสริฐ

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวรุ่งรัตน์  วิทยอุดม

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอรุณรัศ  วิเศษทักษิณ

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางดรุณี  ศรีบริบูรณ์

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางพรเพชร  อุดมโภชณ์

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวพัฒนีภรณ์  หวายเค

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาววิมลรัตน์  สารบุตร

คุรุสภา

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวพัฒนีภรณ์  หวายเค

เขตพื้นที่การศึกษา

ครูดีในดวงใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

นางสาวเอกอังกฤษ  แพงงาม

เขตพื้นที่การศึกษา

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

 

นักเรียน

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกรัมย์

เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสว่าง

 

จังหวัดศรีสะเกษ

เหรียญเงินผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม GSP

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเลิศ

เด็กหญิงละอองดาว  หาญน้ำเที่ยง

เด็กหญิงศิริพร  ชัยโม

จังหวัดศรีสะเกษ

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ  เขต 1

เด็กหญิงพรรณวษา  เตียนสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

เหรียญทองแดงคิดเลขเร็ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ  เขต 1

เด็กหญิงศิริวรรณ   คงยะมาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

เหรียญทองแดงอัฐฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ  เขต 1

เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีกะชา

เด็กหญิงวรรณิชา  สุระ

เด็กหญิงสุพรรษา  พรมเสนา

จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ 10  การตอบปัญหาสารานุกรม

จังหวัดศรีสะเกษ

เด็กหญิงอุบลวรรณ  ดวงวัง

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทองคิดเลขเร็ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สุวรรณ

เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองเลิศ

เด็กหญิงสุกันยา  ประโลม

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทองการแข่งขันประกอบอาหารคาวหวาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงดวงพร  สารบุตร

เด็กหญิงหนึงฤทัย  โกรัมย์

เด็กหญิงเกวลิน   ระหาร

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทองการแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์สุวรรณ

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงญาณิศา  จังจันทร์ศรี

เด็กหญิงณัฐพร  ไกรวิเศษ

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทองการแข่งขันต่อไม้บล๊อก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงวรรณิษา  สุระ

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงินการแข่งขันการอ่านหนังสือจากภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กชายวีรภาพ  สายพิน

เด็กชายธีรภัทร์   พันธเสน

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงินการแข่งขันการขว้างบอล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กชายอานนท์  นิลชัย

เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเลิศ

เด็กหญิงเกวลิน  ระหาร

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กชายธีระศักดิ์   สะเดาทอง

เด็กชายบุณยกร  คงราช

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กชายอัครเดช  สมเพชร

เด็กหญิงกุลธิดา  โคษา

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงินวาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กหญิงศิริพร  ชัยโม

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3การอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับ ป.4-6

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

เด็กหญิงศิริพร   ชัยโม

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3  Story Telling   ระดับ ป.4-6

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

เด็กชายผิวไผ่  ขวัญหวัณ

เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีกะชา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3  การสร้างหนังสืออิเลคโทรนิค (E-book)   ระดับ ป.4-6

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

 

เด็กชายธีระศักดิ์  เสดาทอง

เด็กหญิงวรรณิชา  สุระ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3  การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)    ระดับ ป.4-6

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

 

เด็กชายจิรวัฒน์  ระหาร

เด็กชายทัศมา  ศรีเลิศ

เด็กชายบุณยกร  คงราช

เด็กชายศาสตรา  ภาระกำ

เด็กชายสมศักดิ์  พิสสะสุระ

เด็กชายสหัสวรรษ  ปิ่นหอม

เด็กชายจีรุฒม์  แขกทอง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน   ระดับ ป.4-6

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

 

เด็กชายวีรภาพ  สายพิน

เด็กชายธีรภัทร์  พันธเสน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3  การแข่งขันการโยนรับบอล    ระดับอนุบาล

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

 

เด็กชายวีรภาพ  สายพิน

เด็กหญิงณัฐพร   ไกรวิเศษ

เด็กหญิงญานิสา  แจ่มจันทร์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 3  การปั้นดินน้ำมัน    ระดับอนุบาล

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กหญิงดวงพร  สารบุตร

เด็กหญิงนุชนาฏ  แสนศรีแก้ว

เด็กหญิงอภิสรา  สิงห์โหน

เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนหวาน

เด็กหญิงพัชรินทร์  เตารัตน์

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญเงินการแต่งเพลงคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์สุวรรณ

เด็กชายปารเมศ  แดงป้อม

เด็กชายประภัสสร  สายพิน

เขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทองแดง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show) ระดับ ป.4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต 3

เด็กหญิงพรรวษา  เตียนสิงห์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 1การอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับ ป.1-3

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

เด็กหญิงเจริญขวัญ  สารบุตร

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ 1เรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.4-6

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมอ-โพธิ์ศรี

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเพดาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-05-11 (606 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


themes by websurin